Βιβλιογραφία


Η συλλογική εμπειρία των μελών μας παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία μας και δείχνει πως καταφέρνουμε να ζούμε τη ζωή με τους όρους της. Μέσα στα χρόνια το ΝΑ έχει αλλάξει, η βιβλιογραφία μας έχει διευρυνθεί και αναθεωρηθεί αλλά το μήνυμά μας παραμένει το ίδιο:
Ένας ναρκομανής, οποιοσδήποτε ναρκομανής, μπορεί να σταματήσει να κάνει χρήση, να χάσει την επιθυμία για χρήση και να βρει έναν καινούργιο τρόπο ζωής.

Η βιβλιογραφία μας έχει γραφτεί από τα μέλη μας και προσφέρει συναισθηματική ταύτιση και ένα μήνυμα ελπίδας για όποιον υποφέρει από τη χρήση ναρκωτικών. Η βιβλιογραφία ανάρρωσης είναι μια ανεκτίμητη πηγή βοήθειας για τα μέλη, για πιθανά μέλη και για ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν ναρκομανείς.

Έντυπο Υλικό:               entypo.na@gmail.com