Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία

Η συλλογική εμπειρία των μελών μας παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία μας και δείχνει πως καταφέρνουμε να ζούμε τη ζωή με τους όρους της. Μέσα στα χρόνια το ΝΑ έχει αλλάξει, η βιβλιογραφία μας έχει διευρυνθεί και αναθεωρηθεί αλλά το μήνυμά μας παραμένει το ίδιο:
Ένας ναρκομανής, οποιοσδήποτε ναρκομανής, μπορεί να σταματήσει να κάνει χρήση, να χάσει την επιθυμία για χρήση και να βρει έναν καινούργιο τρόπο ζωής.

Η βιβλιογραφία μας έχει γραφτεί από τα μέλη μας και προσφέρει συναισθηματική ταύτιση και ένα μήνυμα ελπίδας για όποιον υποφέρει από τη χρήση ναρκωτικών. Η βιβλιογραφία ανάρρωσης είναι μια ανεκτίμητη πηγή βοήθειας για τα μέλη, για πιθανά μέλη και για ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν ναρκομανείς.

Πληροφορίες για το ΝΑ

Καλώς ήρθες στους Ναρκομανείς Ανώνυμους

Μια εισαγωγή στους Ναρκομανείς Ανώνυμους

Είμαι ναρκομανής;

Ποιος, Τι, Πώς και Γιατί

Η εμπειρία ενός ναρκομανή με αποδοχή, πίστη και δέσμευση

Σχέση υποστήριξης

Μια άλλη ματιά

Μένοντας έξω καθαροί

Αυτο-αποδοχή

Ανάρρωση και υποτροπή

Μόνο για σήμερα

Κάρτες συγκεντρώσεων

Δώδεκα Αντιλήψεις

Έντυπο Υλικό

Αττική: [email protected]

Βόρεια Ελλάδα: [email protected]