• Το ΝΑ είναι μια μη κερδοσκοπική αδελφότητα ή κοινωνία ανδρών και γυναικών για τους οποίους τα ναρκωτικά είχαν γίνει κύριο πρόβλημα. Είμαστε ναρκομανείς που συναντιόμαστε τακτικά για να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο να παραμείνουμε καθαροί.

  • Είναι ένα πρόγραμμα πλήρους αποχής από όλα τα ναρκωτικά. Υπάρχει μόνο μία προϋπόθεση για να είναι κανείς μέλος, η επιθυμία να σταματήσει να κάνει χρήση.

  • Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις στο ΝΑ. Δεν συνδεόμαστε με κανέναν άλλο οργανισμό, δεν έχουμε έξοδα εγγραφής ή συνδρομές, εγγυήσεις να υπογράψουμε ή υποσχέσεις να δώσουμε σε κανέναν. Δεν συνδεόμαστε με καμία πολιτική, θρησκευτική ή νομική παράταξη και δεν είμαστε ποτέ υπό επιτήρηση. Οποιοσδήποτε μπορεί να συνδεθεί μαζί μας, άσχετα από ηλικία, φυλή, σεξουαλική ταυτότητα, δόγμα, θρησκεία ή έλλειψη θρησκείας.

  • Δεν μας απασχολεί το τι ή πόσο έπαιρνες ή ποιες ήταν οι διασυνδέσεις σου, τι έχεις κάνει στο παρελθόν, ποια είναι η οικονομική σου κατάσταση αλλά μόνο τι θες να κάνεις για το πρόβλημά σου και πως μπορούμε να βοηθήσουμε.

  • Έχουμε μάθει από την ομαδική μας εμπειρία ότι αυτοί που συνεχίζουν να έρχονται τακτικά στις συγκεντρώσεις μας μένουν καθαροί.

  • Πρωταρχικός σκοπός κάθε ομάδας των Ναρκομανών Ανωνύμων είναι να μεταφέρει το μήνυμα του ΝΑ: “Ένας ναρκομανής, ο οποιοσδήποτε ναρκομανής, μπορεί να σταματήσει να κάνει χρήση, να χάσει την επιθυμία για χρήση, και να βρει έναν καινούργιο τρόπο ζωής”.