Κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα στις 18.30.

Το υποχρεωτικό εργαστήριο της υποεπιτροπής γίνεται κάθε τρίτη Τετάρτη του μήνα και το εργαστήριο του οδηγού κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα στις 18.30.