31 ΜΑΪΟΥ | Βρίσκοντας ισορροπία στη ζωή μας

 

Ο καθένας μας αναζητά τη δική του ισορροπία που του επιτρέπει να συμμετέχει στον κόσμο χωρίς να θυσιάζει την ανάρρωσή του ή να θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο.

Ζώντας Καθαροί, Κεφάλαιο 5, “Γεφυρώνοντας δύο κόσμους”

 

Φανταστείτε τη ζωή σαν ένα διάγραμμα πίτας. Τα τμήματα αυτής της πίτας αντιπροσωπεύουν τους διάφορους τομείς της ζωής μας. Έχουμε ένα τμήμα για τους Ναρκομανείς Ανώνυμους και τμήματα για την οικογένεια, τους φίλους, τη δουλειά, την κοινότητά μας, τα ενδιαφέροντά μας και πολλές άλλες κατηγορίες που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε σε αυτόν τον κατάλογο. Ενώ συχνά ακούμε ότι η ανάρρωση πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας, ίσως και το μεγαλύτερο τμήμα, δεν υπάρχει κάποια προδιαγεγραμμένη ιδανική ισορροπία για το πόσο χρόνο αφιερώνουμε στο ΝΑ σε σχέση με τον κόσμο έξω από το ΝΑ.

Όσο κάναμε χρήση, ο εθισμός μας καταλάμβανε το μεγαλύτερο μέρος της πίτας. Όλα τα υπόλοιπα περιορίστηκαν σε ένα κομμάτι. Για πολλούς από εμάς, όταν είμαστε νέοι στο πρόγραμμα, το ΝΑ γίνεται το μεγαλύτερο μερίδιο της πίτας μας. Ως νεοφερμένοι, τείνουμε να μένουμε πολύ κοντά στην Αδελφότητα επειδή μας το προτείνει ο υποστηρικτής μας και άλλα μέλη – και επειδή στο ΝΑ αρχίζουμε να βρίσκουμε ανακούφιση και ασφάλεια στο να είμαστε ο εαυτός μας.

Αλλά καθώς αλλάζουμε στην ανάρρωση, οι ζωές μας τείνουν να γεμίζουν. Το διάγραμμα της πίτας μας διαφοροποιείται! Ακόμα κι αν ο στόχος μας μπορεί να είναι να διατηρήσουμε το ίδιο επίπεδο συμμετοχής στις συγκεντρώσεις, στα Βήματα και στην υπηρεσία, δεν υπάρχουν τόσες πολλές ώρες στην ημέρα – και τόσος χώρος στο διάγραμμα μας. Καθώς προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ισορροπία στην πολυάσχολη ζωή μας, μπορεί να βρεθούμε να έχουμε εμμονή με έναν τομέα και να παραμελούμε άλλους. Ανεξάρτητα από το τι έχουμε να κάνουμε, πρέπει να θυμόμαστε ότι η νούμερο ένα προτεραιότητά μας είναι να παραμείνουμε καθαροί, αλλιώς κινδυνεύουμε να χάσουμε την υπόλοιπη πίτα -μαζί με τον χρόνο καθαρότητάς μας.

Μπορούμε να αναζητήσουμε την ισορροπία που χρειαζόμαστε χωρίς να ανησυχούμε για την τελειότητα. Μπορούμε να μάθουμε να αξιολογούμε πότε τα πράγματα είναι εκτός ελέγχου και πότε χρειάζεται μια δόση των βασικών αρχών του ΝΑ. Μπορούμε να προσαρμοζόμαστε καθώς οι απαιτήσεις της ζωής μας μεταβάλλονται συνεχώς. Μπορούμε να απολαμβάνουμε μια γεμάτη ζωή χωρίς να θέτουμε άσκοπους κινδύνους στην ανάρρωσή μας.

 

 

Πως είναι χωρισμένο το διάγραμμα της πίτας μου αυτές τις μέρες; Πώς εξισορροπώ το πρόγραμμα του ΝΑ με τις υπόλοιπες ευθύνες και ασχολίες μου;

/*Η ελεύθερη μετάφραση των ημερήσιων κειμένων SPAD είναι μια πρωτοβουλία μελών της υποεπιτροπής ιστοσελίδας και δεν αποτελεί επίσημη ελληνική μετάφραση του ΝΑ.*/

May 31, 2023
Finding Balance in Our Lives
Page 157
“Each of us seeks our own balance that allows us to participate in the world without sacrificing our recovery or putting ourselves at risk.”
Living Clean, Chapter 5, “Bridging Two Worlds”

Imagine life as a pie chart. The sections of this pie represent the different areas of our lives. We have a portion for Narcotics Anonymous and sections for family, friends, work, our community, our interests, and many other categories we could add to this list. While we often hear that recovery should be our priority, maybe even the biggest segment, there’s no prescribed ideal balance for how much time we dedicate to NA versus the world outside of NA.

While we were using, our addiction took up most of the pie. Everything else was reduced to a sliver. For a lot of us, when we’re new in the program, NA becomes the lion’s share of our pie chart. As newcomers, we tend to stick very close to the Fellowship because it’s suggested by our sponsor and other members—and because NA is where we begin to find comfort and safety in being who we are.

But as we transform in recovery, our lives tend to fill up. Our pie chart diversifies! Even though our aim may be to sustain the same level of participation in meetings and Steps and service, there are only so many hours in a day—and space in our chart. As we seek to maintain balance in our busy lives, we may find ourselves obsessing about one area and neglecting others. No matter what we have going on, we have to remember that our number-one priority must be to stay clean or we risk losing the rest of the pie—along with our cleantime.

We can seek the balance we need without worrying about perfecting it. We can learn how to assess when things are off-kilter and a dose of the NA basics is needed. We can adapt as the demands of our lives keep shifting. We can enjoy a full life without posing unnecessary risks to our recovery.

———     ———     ———     ———     ———
How’s my pie chart sectioned these days? How am I balancing my NA program with my other responsibilities and pursuits?

Subscribe to SPAD daily emails here