Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία

Η συλλογική εμπειρία των μελών μας παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία μας και δείχνει πως καταφέρνουμε να ζούμε τη ζωή με τους όρους της. Μέσα στα χρόνια το ΝΑ έχει αλλάξει, η βιβλιογραφία μας έχει διευρυνθεί και αναθεωρηθεί αλλά το μήνυμά μας παραμένει το ίδιο:
Ένας ναρκομανής, οποιοσδήποτε ναρκομανής, μπορεί να σταματήσει να κάνει χρήση, να χάσει την επιθυμία για χρήση και να βρει έναν καινούργιο τρόπο ζωής.

Η βιβλιογραφία μας έχει γραφτεί από τα μέλη μας και προσφέρει συναισθηματική ταύτιση και ένα μήνυμα ελπίδας για όποιον υποφέρει από τη χρήση ναρκωτικών. Η βιβλιογραφία ανάρρωσης είναι μια ανεκτίμητη πηγή βοήθειας για τα μέλη, για πιθανά μέλη και για ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν ναρκομανείς.

Ψηφιακή βιβλιογραφία

Πατήστε εδώ για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα φυλλάδια και τις εκδόσεις μας από διάφορες γλώσσες χωρίς κόστος.

Βασικό Κείμενο audio book - files

Παρακάτω υπάρχει Ελληνική ηχητική έκδοση του Βασικού Κειμένου των Ναρκομανών Ανωνύμων, σε μορφή streaming – download. Διαθέτουμε αυτή την ηχητική του κειμένου εδώ χωρίς κόστος. Υπάρχουν διαθέσιμες ηχητικές εκδόσεις του κειμένου σε κάθε γλώσσα καθώς οι εκδόσεις αυτές οριστικοποιούνται στο site του na.org πατώντας εδώ. Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτή την ευκαιρία για να προχωρήσουμε προς το όραμά μας ότι “οποιοσδήποτε ναρκομανής στον κόσμο έχει την ευκαιρία να βιώσει το μήνυμά μας στη δική του γλώσσα και κουλτούρα”.

Περισσότερες πληροφορίες: Υποεπιτροπή Έντυπου Υλικού

Αττική: entypo.na@gmail.com

Βόρεια Ελλάδα: na.entypobe@gmail.com