Για επαγγελματίες
Για επαγγελματίες

Οι Ναρκομανείς Ανώνυμοι είναι μια διεθνής κοινότητα ναρκομανών σε ανάρρωση, με περισσότερες από 70.000 εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις σε 144 χώρες.

Τι είναι το πρόγραμμα του ΝΑ

• Το ΝΑ είναι μια μη κερδοσκοπική αδελφότητα ή κοινωνία ανδρών και γυναικών για τους οποίους τα ναρκωτικά είχαν γίνει κύριο πρόβλημα.
• Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε ναρκομανή, ανεξάρτητα από το ποια ουσία ή συνδυασμό ουσιών έπαιρνε.
• Ο πυρήνας του προγράμματος είναι μια διαδικασία ανάρρωσης που δουλεύουν τα μέλη εφαρμόζοντας τις αρχές που εμπεριέχονται στα Δώδεκα Βήματα και τις Δώδεκα Παραδόσεις του ΝΑ.
• Για να γίνει κάποιος μέλος δεν υπάρχουν κριτήρια κοινωνικά, θρησκευτικά, οικονομικά, φυλετικά, εθνοτικά, ή σχετικά με το φύλο ή την κοινωνική τάξη.
• Το ΝΑ είναι εντελώς αυτοσυντήρητο. Τα έξοδα καλύπτονται από τις συνεισφορές των μελών του, αρνούμενο οικονομική υποστήριξη από μη μέλη.
• Οι Ναρκομανείς Ανώνυμοι δεν συνδέονται με καμία άλλη οργάνωση, συμπεριλαμβανόμενων άλλων προγραμμάτων Δώδεκα Βημάτων, κέντρων απεξάρτησης ή σωφρονιστικών ιδρυμάτων.
• Οι ΝΑ δεν εκφράζουν γνώμη σε πολιτικά, κοινωνικά, ιατρικά, νομικά ή θρησκευτικά θέματα. Επίσης, δεν παίρνουν θέση σε θέματα που έχουν σχέση με τον εθισμό όπως είναι η εγκληματικότητα, η επιβολή του νόμου, η νομιμοποίηση ουσιών ή οι ποινικές κυρώσεις.
• Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στον πρωταρχικό του σκοπό, που είναι να μεταφέρει το μήνυμα, ότι οποιοσδήποτε ναρκομανής μπορεί να σταματήσει να κάνει χρήση και να βρει έναν καινούργιο τρόπο ζωής μακριά από τα ναρκωτικά.

Πώς συνεργάζονται οι Ναρκομανείς Ανώνυμοι

Το ΝΑ επιδιώκει τη συνεργασία με οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το πρόγραμμα, όπως ανθρώπους σε κρατικούς φορείς, στον χώρο της υγείας και της απεξάρτησης, στο δικαστικό και σωφρονιστικό σύστημα και σε ιδιωτικές εθελοντικές οργανώσεις. Οι προσεγγίσεις για συνεργασία αφορούν: πληροφορίες για μια πρώτη επαφή με το πρόγραμμα, διάδοση της βιβλιογραφίας και παροχή πληροφοριών σχετικά με την ανάρρωση.

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα των ΝΑ;

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα των ΝΑ, διεξάγουμε παρουσιάσεις σε κέντρα απεξάρτησης και σωφρονιστικά ιδρύματα, ώστε να προσφέρουμε πληροφορίες στους εργαζόμενους εκεί, ή και να μοιραστούμε την εμπειρία της ανάρρωσης με άλλους ναρκομανείς που δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις μας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε για μια πρώτη επαφή με τις υποεπιτροπές Δημοσίων Σχέσεων

Ελληνικής Περιφέρειας: pr.eydgreece@gmail.com
Αττικής: pi.greece@gmail.com
Βόρειας Ελλάδας: public.infona@yahoo.com